wyszukiwanie zaawansowane
» Oświadczenie odstąpienia od umowy

Oświadczenie odstąpienia od umowy

           

Miejscowość, ...

           

Miejscowość, data

 

Imię, nazwisko i adres konsumenta

 

Nazwa przedsiębiorcy i jego adres

SPLENDORPL.PL DOROTA PŁUCIENNIK

Rybie ul. Lecha 3 05-090 Raszyn

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

Oświadczam, iż na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) odstępuję od umowy sprzedaży następujących rzeczy …............................................................................................................................................................/ umowy dostawy następujących rzeczy……. ………..................................................................……..  zawartej dnia ...............

Proszę o zwrot ceny towaru/wynagrodzenia za usługę na konto …………. ...................................................................................................oraz kosztów wysyłki towaru od Państwa do mnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

Jednocześnie informuję, iż zakupiony towar zostanie zwrócony na warunkach określonych w umowie w ciągu 14 dni w stanie niezmienionym.

 

Z poważaniem,

 

 

                                                                                                     


Przejdź do strony głównej